tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Trường sinh

Cập nhật : 05/07/2014
TRƯỜNG SINH 1. Kim trường Sinh tại Tỵ 2. Mộc trường Sinh tại Hợi 3. Hợi trường Sinh tại Dần 4. Thuỷ, Thổ trường Sinh tại Thân. Đọc: Trường Sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đô vương, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

TRƯỜNG SINH

1.     Kim trường Sinh tại Tỵ

2.      Mộc trường Sinh tại Hợi

3.      Hợi trường Sinh tại Dần

4.      Thuỷ, Thổ trường Sinh tại Thân.

Đọc: Trường Sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vương, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

 

 

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®