tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Hàm trì sát

Cập nhật : 05/07/2014
Chính: Ngũ cửu mão hàm trì cho thông 2. Nhì: Lục thập nguyệt tỷ cung 3. Tam: Thất thập nhất mới dùng đến kê 4. Tứ: Bát thập nhị nguyệt ngựa về đến nơi.

HAM TRI SÁT

         

1.     Chính: Ngũ cửu mão hàm trì cho thông

2.      Nhì: Lục thập nguyệt tỷ cung

3.      Tam: Thất thập nhất mới dùng đến kê

4.      Tứ: Bát thập nhị nguyệt ngựa về đến nơi.

Hào kiếp sát:

Ø     Thân Tý Thìn kiếp sát tại Tỵ

Ø      Tỵ Dậu Sửu kiếp sát tại Dần

Ø      Dần Ngọ Tuất kiếp sát tại Hợi

Ø      Hợi Mão Mùi kiếp sát tại Thân

 Trước nói về ngày, sau nói về hào.

 Nên để ý: Trước nói về tháng, sau nói về hào quẻ là Hàm trì.

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®