Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

FengShui Master Tran Ngoc Kiem/ Phong Thuỷ Sư Trần Ngọc Kiệm/ 風水師陳玉儉

Feng shui for the living room Feng shui for the living room

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Feng shui for the kitchen Feng shui for the kitchen

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Feng Shui for the worshipping place Feng Shui for the worshipping place

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Feng Shui for miniature landscape Feng Shui for miniature landscape

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Answers to FAQs in palmistry Answers to FAQs in palmistry

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Matchmaking ritual ceremony Matchmaking ritual ceremony

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
15 methods to find missing tombs 15 methods to find missing tombs

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
Disintern for reburial Disintern for reburial

by Fengshui Master Tran Ngoc Kiem

Xem thêm ...
National treasure of Tran dynasty - Tortoise God - Amethyst crystal point	National treasure of Tran dynasty - Tortoise God - Amethyst crystal point

Thầy Kiệm hướng dẫn Tạ & Trấn Trạch nhà ở, Cửa hàng, Cơ quan, Nhà thờ, Lăng mộ để kết phát

Xem thêm ...
Chọn tuổi xông nhà, xông đất khai trưong. Chọn tuổi xông nhà, xông đất khai trưong.

Năm nay người 19-28-37-46-55-64-73 được trạch Phúc, tốt Năm nay người 20-29-38-47-56-65-74 được trạch Đức, tốt Năm nay người 17-26-35-44-53-62-71 đượctrạch Bảo, tốt Năm nay người 18-27-36-45-54-63-72 được trạch Phúc, tốt Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu

Xem thêm ...
Thầy Kiệm hướng dẫn sái tịnh & Lễ ngày 23 tết Thầy Kiệm hướng dẫn sái tịnh & Lễ ngày 23 tết

Táo Quân mỗi năm sẽ xuất hành Chầu Trời tâu Ngọc Hoàng bắt đầu từ giờ Tý đến giờ Hợi ngày 23 tháng chạp hàng năm, đến giao thừa sẽ trở về cùng với Quan Hành khiển và Hành binh cai quản của năm đó.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®