tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi

Cập nhật : 05/07/2014
Vua chúa đòi gọi, chẳng có sự sợ thì có sự mừng · Hậu phi đòi gọi, có yến ẩm hay là có tật bệnh · Thái tử đòi gọi, điềm cát lợi mừng lớn · Vua đòi cho ngồi, điềm tốt về phát tài · Thấy lão quân (Tiên) nói, có phúc phận thành tiên

 Mộng về: Vua, quan, Tiên, Phật đòi gọi

 

·        Vua chúa đòi gọi, chẳng có sự sợ thì có sự mừng

·        Hậu phi đòi gọi, có yến ẩm hay là có tật bệnh

·        Thái tử đòi gọi, điềm cát lợi mừng lớn

·        Vua đòi cho ngồi, điềm tốt về phát tài

·        Thấy lão quân (Tiên) nói, có phúc phận thành tiên

·        Lạy Phật muốn động, điềm phát tài lớn

·        Yết Thái thượng (Tiên) tâu bày công việc, điềm đại cát lợi

·        Thần, Phật giật quở, đều điềm chẳng lành

·        Đồng ngồi với vương hầu, điềm đại cát lợi

·        Cầu yết quý nhân chẳng được, thuộc về điềm xấu

·        Nói chuyện với thánh hiền, thuộc về điềm tốt

·        Sứ mệnh vào cửa, điềm đại cát lợi

·        Người áo trắng triệu làm sư, chủ về tử vong

·        Lạy người tôn trưởng, có phúc đại cát

·        Thấy tổ khảo nói đòi ăn, thuộc về điềm tốt

·        Người biểu mình tốt lắm, tức là điềm xấu

·        Người biểu mình chết đi, tức là sống lâu

·        Người ở ngoài kêu mình ra, thuộc về điềm xấu

·        Người biểu chẳng dùng mình, tức là điềm tốt

·        Nói với người ác, có sự khẩu thật

·        Bị người giết hại, điềm tốt

·        Náu núp, điềm xấu

·        Mình mọc lông cánh bay, điềm đại cát lợi

·        Mình trốn đi được thoát, tật bệnh hết trừ

·        Mua bán đổi lẫn với người, chủ về có tật

·        Bần cùng có lính, chủ về đại cát

·        Hiệp bạn cùng đi, sự hung sẽ tới

·        Phàm thấy quý nhân, đều là cát lợi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®