tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

Cập nhật : 05/07/2014
Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội · Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá · Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý · Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan · Khiến người vào ngục, điềm tốt phát tài

  Mộng về: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

 

·        Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội 

·        Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá 

·        Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý 

·        Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan 

·        Khiến người vào ngục, điềm tốt phát tài 

·        Vào trong lao ngục, chủ về đại quý 

·        Trộm cướp tự nhiên vào ngục, chủ về đại hung 

·        Lao ngục dơ dáy hôi thoái, trăm sự đều tốt 

·        Tù tội tẩu thoát, tật bệnh tiêu trừ  

·        Thấy đuổi giặc đi, thuộc về đại cát 

·        Gông khoá tới mình, tật bệnh sẽ tới 

·        Gông khoá hư gãy, khẩu thật tiêu tan 

·        Gông khoá vào nhà, thuộc điềm rất xấu 

·        Dây trói cột mình, điềm đại cát lợi 

·        Mình bị lưới vó, chủ về việc quan 

·        Bị lưới vó giăng, chủ về tửu thực 

·        Bị người trách phạt, lộc vị tới nơi 

·        Bị người dể khi, thuộc điềm đại cát 

·        Bị người săn bắt, tật bệnh tới nơi 

·        Bị quan đánh mình, chủ về hiếu phục 

·        Tự mình phạt trượng, sỉ nhục sinh ra 

·        Cùm khoá sợ sệt, chủ về phân ly 

·        Vào quan kiện cáo, thuộc về đại cát 

·        Vời người vào quân, chủ về tửu thực 

·        Dẫn mình vào quan, chủ về đại cát 

·        Bị lại chép tội, sẽ có việc gấp 

·        Quý nhân chạy ngựa, việc quan biện minh 

                     *   Khảo tiến trượng phạt, chủ về đại quý
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®