tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục.

Cập nhật : 05/07/2014
Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của · Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang · Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc · Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu · Nóc cầu tiêu chồng nóc, chủ về được của

Mộng về: Dơ dáy, tắm gội, lăng nhục

 

·        Phẩn tiểu dơ mình, chủ về được của 

·        Đại tiện đầy đủ, chủ về giàu sang 

·        Bị đau trong cầu tiêu, điềm được quan lộc 

·        Ngã trong cầu tiêu, ra được là tốt, chẳng ra được là xấu 

·        Nóc cầu tiêu chồng nóc, chủ về được của 

·        Trong cầu tiêu khô ráo, chủ về phá gia 

·        Gác nóc cầu tiêu, mầng về được của 

·        Hốt phân về nhà, điềm đại cát lợi 

·        Mình ở trong bùn, sở cầu chẳng thành 

·        Mất đại tiểu tiện, chủ về mất của 

·        Bùn dơ áo xiêm, sinh sản chẳng lành, hoặc thân bị nhục  

·        Trai gái tắm gội lên giường thuộc về điềm xấu 

·        Tắm gội bụi đất, tật bệnh được an 

·        Gội đầu, điềm dời chỗ ở và tật bệnh trừ 

·        Bị nhục mạ, gây sự kiện cáo.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®