Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............ Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............

Trăng sáng giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ chồng lấy nhau trước nghèo sau giầu. Con cái thông minh khéo léo thi cử đỗ đạt.

Xem thêm ...
Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............ Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............

Trời không thuận miệng, người không vừa. Lấy nhau không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành cũng khá nhưng về sau cũng bệnh tật rủi ro

Xem thêm ...
Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............ Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............

Rồng chầu cọp núp. Đau chó sanh hoa tre. Trường thọ mà phú quý, nếu lấy nhau mà ở xa quê hương thì con cháu đều đại tiến phúc lộc đời đời.

Xem thêm ...
Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp

Nếu được tương sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của chúng ta, tượng theo bát quái gọi là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

Xem thêm ...
Trai cung Càn lấy gái cung........... Trai cung Càn lấy gái cung...........

Lương Càn phục vụ tốt vừa thôi Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi Con cháu trung bình không bạo phát Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

Xem thêm ...
Trai cung Khảm lấy gái cung.................. Trai cung Khảm lấy gái cung..................

Lưỡng Khảm trụng cung cũng tạm nhàn Cưới nhau sớm phải chia trung tang Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ Con cháu rồi sau cũng có đàn

Xem thêm ...
Trai cung Cấn lấy vợ cung .................... Trai cung Cấn lấy vợ cung ....................

Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan Một khúc tương tư mấy nhịp đàn Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

Xem thêm ...
Trai cung Chấn lấy gái cung .................... Trai cung Chấn lấy gái cung ....................

Rừng cao gió lạnh vụt ào ào Hoá trái tơi bời cành lá hao Lập nghiệp gian nan mới đạt chí Phước lành cũng được hưởng về sau

Xem thêm ...
Trai cung Tốn lấy gái cung ................. Trai cung Tốn lấy gái cung .................

Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau Gần nhau thì số chịu thương nhau Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh Gần khó, xa ra mới được giàu

Xem thêm ...
Trai cung Ly lấy gái cung .................. Trai cung Ly lấy gái cung ..................

Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy Hai hoá gặp nhau tắt có khi Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt Vợ chồng đôi ngả con phân ly

Xem thêm ...
Trai cung Khôn lấy gái cung ................... Trai cung Khôn lấy gái cung ...................

Tai nạn liên miên khổ dập dồn Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn Công danh sự nghiệp mòn con mắt Kẻ ở người đi cách nước non

Xem thêm ...
Trai cung Đoài lấy gái cung .................. Trai cung Đoài lấy gái cung ..................

Nhật lạc non đoài sương sắp rơi Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi Nếu không khăn trắng cài lên tóc Thì khổ triền miên cả cuộc đời

Xem thêm ...
Vợ chồng cung đồng mạng Vợ chồng cung đồng mạng

Đồng cung - đồng mạng bất tương khuy Chiến khắc tưởng phùng vong mặc bi Nam hữu tiên hôn thành phú quý Nữ phùng hậu giá bảo tương thuỳ

Xem thêm ...
Bát san tuyệt mạng (có thể chết) Bát san tuyệt mạng (có thể chết)

Bà Càn đi chợ Hồ Ly Mua con cá Cấn làm chi Tốn tiền Ông Khảm lại học làm Khôn Gánh nước non Đoài té Chấn gãy lưng

Xem thêm ...
Bát san giao chiến (rầy rà luôn) Bát san giao chiến (rầy rà luôn)

Càn kỵ tốn và ngược lại

Xem thêm ...
Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng. Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng.

Đó là phép chọn Can - Gì và Cung - Mệnh đó là 3 yếu tố chính yếu không nên sơ suất.

Xem thêm ...
  Ngày tam nương sát Ngày tam nương sát

(Trăm năm đều kỵ, chánh kỵ xuất hành)

Xem thêm ...
TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ

Xem thêm ...
BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12 - Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

Xem thêm ...
PHÉP XEM BÓI PHÉP XEM BÓI

Thiên - can, Địa - chi Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Thiên - can, Địa - chi Thiên - can, Địa - chi

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc âm, dương Can, Chi thuộc âm, dương

Giáp, bính, mậu, canh, nhâm thuộc dương; ất, đinh, kỷ, tân, quý thuộc âm

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương

Giáp, ất, thuộc Mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc Hoả là phương Nam; mậu, kỷ, thuộc Thổ là Trung - ương; canh

Xem thêm ...
Năm con hợp hoá năm hành Năm con hợp hoá năm hành

Giáp hợp với kỷ hoá Thổ; ất hợp với canh, hoá Kim;

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®