Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

Xem thêm ...
Tháng 9 âm lịch Tháng 9 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

Xem thêm ...
Tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 5 âm lịch Tháng 5 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 4 âm lịch Tháng 4 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 3 âm lịch Tháng 3 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 1 âm lịch Tháng 1 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 12 âm lịch Tháng 12 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Mạng Kim Mạng Kim

Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim và sa trung Kim thì càng nên phối hợp với người có màng hoá

Xem thêm ...
Mạng Mộc Mạng Mộc

Bình giải: Trong sáu loại thuộc mạng mộc chỉ có độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ kim trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được

Xem thêm ...
Mạng Thuỷ Mạng Thuỷ

Bình giải: Đại hải và Thiên hà Thuỷ, không sợ Thổ gặp Thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại Thuỷ khắc là Giang hạ, Trương lưu, Tuyên Trung và Đại khuê Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Hoả Mạng Hoả

Bình giải: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn dầu hoả đều đại kỵ thuỷ mạng. Nếu gặp nước thì ba loại lửa ấy tắt ngay, còn Thiên thượng, Sơn hạ và mạng thuỷ vì ba loại hoả này gặp Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Thổ Mạng Thổ

Bình giải: Ba loại Thộ Lộ Bàng - Đại Trạch – Sa Trung không sợ mộc. Được phối hợp với mộc thì công danh rạng rõ, phát đạt mọi đường. Chỉ có Thành đầu Thổ

Xem thêm ...
Vợ chồng cùng một mạng Vợ chồng cùng một mạng

Thí dụ vợ chồng cùng một mạng như Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ thì sao? Điều này có 2 thuyết Một thuyết nói là tốt Lưỡng kim thành khí (hợp thành vật dụng)

Xem thêm ...
Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu......... Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu.........

“Chính quế thiềm cung hoàn nhập tại vong” Nghĩa là: Bẻ quế nơi cung, thiềm vợ chồng vui đẹp có quyền thế về tư pháp, nhưng thiếu âm đức con cháu về sau bị lọt vào lưới và tai vạ.

Xem thêm ...
Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............. Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần.............

“Long hổ tự phục sanh khuyển đầu trúc” Nghĩa là: Rồng cọp đều quy đầu chó tre là công đắc lộ, con cái phát đạt, công danh có nhưng tài lộc kém. Trai Ất lấy vợ tuổi Sửu và Dần

Xem thêm ...
Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............... Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần...............

“Hoa hồng lạc địa – Niên thư thọ lão” Nghĩa là: Hoa hồng rơi đầy đất, lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì thọ cao, vợ sinh sản khó, có khi nguy mạng, sanh con trai nhiều thì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có thiếp cũng có con trai.

Xem thêm ...
Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............... Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần...............

“Đào nguyên yến hội bviết tự khai hoa” Nghĩa là : Tình duyên vui đẹp, con cái đầy đàn, học hành đỗ đạt. Trung niên gặp hạn xấu, có đưa con trai yểu vong, tuổi già đưa con bỏ đi rồi sau trở về sum hợp mẹ cha.

Xem thêm ...
Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................ Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................

“Ngư du tiểu ngạch hữu tử cách trở ‘’ Nghĩa là : Cá lội đụng đầu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đồng hương thì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi

Xem thêm ...
Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................ Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................

“Nông trang điền canh đại lộc tam cốc” Nghĩa là : Ruộng vườn cày cấy có lời về lúa thóc tằm dâu. Vợ chồng trước cực giàu sang hợp chăn nuôi trồng trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Xem thêm ...
Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Châu huyện khai môn thiên địa tuyệt khi” Nghĩa là: Cửu châu huyền đều mở, hai khí âm dương đã hết. Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®