Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Phép tính năm Phép tính năm

1. Như người sinh tại sau tiết Lập xuân trong tháng giêng năm đó, đều lấy Can Chi của năm đó làm chủ. 2. Như sinh tại trước tiết Lập xuân trong tháng giêng năm đó, đều lấy Can Chi của năm trước làm chủ.

Xem thêm ...
 Phép tính tháng Phép tính tháng

Phép tính tháng thì do năm sinh của người ấy độn ra can chi của tháng làm chủ, lấy tiết lịch làm cương. Có ba cách khu biệt như sau:

Xem thêm ...
Phép tính Ngày Phép tính Ngày

Mùng một (5 chỉ) · Mùng hai (1 lạng) · Mùng ba (8 chỉ) · Mùng bốn (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng năm (1 lạng, 6 chỉ) · Mùng sáu (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng bảy (8 chỉ) · Mùng tám (1 lạng, 6 chỉ)

Xem thêm ...
 2 lạng, 2 chỉ 2 lạng, 2 chỉ

Người này thân hàn cốt lạnh,...

Xem thêm ...
2 lạng, 3 chỉ 2 lạng, 3 chỉ

Số này suy ra xương nhẹ lắm,...

Xem thêm ...
2 lạng, 4 chỉ 2 lạng, 4 chỉ

Số này suy ra không có phúc lộc,...

Xem thêm ...
2 lạng, 5 chỉ 2 lạng, 5 chỉ

Xem số này tổ nghiệp suy vi,...

Xem thêm ...
2 lạng, 6 chỉ 2 lạng, 6 chỉ

Số này trót dời khốn khổ về sự cầu no ấm,...

Xem thêm ...
2 lạng, 7 chỉ 2 lạng, 7 chỉ

Số này một đời làm công việc ...

Xem thêm ...
2 lạng, 8 chỉ 2 lạng, 8 chỉ

Số này một đời làm vịêc lộn xộn ...

Xem thêm ...
2 lạng, 9 chỉ 2 lạng, 9 chỉ

Số này luẫn quẫn, chưa hề được hanh thông,...

Xem thêm ...
3 lạng 3 lạng

Số này lao lực phong trần,...

Xem thêm ...
3 lạng, 1 chỉ 3 lạng, 1 chỉ

Số này cũng vất vả lật đật về đường sinh kế,...

Xem thêm ...
3 lạng, 2 chỉ 3 lạng, 2 chỉ

Số này khoảng năm xưa thì gặp những vận rủi,...

Xem thêm ...
3 lạng, 3 chỉ 3 lạng, 3 chỉ

Số này khoảng ban sơ làm công việc gì cũng khó được thành,...

Xem thêm ...
3 lạng, 4 chỉ 3 lạng, 4 chỉ

Số này có phúc khí tăng đạo,...

Xem thêm ...
3 lạng, 5 chỉ 3 lạng, 5 chỉ

Số này phúc lạng sinh bình chẳng được châu toàn,...

Xem thêm ...
3 lạng, 6 chỉ 3 lạng, 6 chỉ

Số này một đời chẳng cần phải lao lực gì cho lắm,...

Xem thêm ...
3 lạng, 7 chỉ 3 lạng, 7 chỉ

Số này làm chẳng thành được công việc gì,...

Xem thêm ...
3 lạng, 8 chỉ 3 lạng, 8 chỉ

Số này một mình cốt cách rất thanh cao,...

Xem thêm ...
3 lạng, 9 chỉ 3 lạng, 9 chỉ

Số này cả đời vận mệnh chẳng được thông đạt,...

Xem thêm ...
4 lạng 4 lạng

Số này phúc lộc bình sinh được lâu dài,...

Xem thêm ...
4 lạng, 1 chỉ 4 lạng, 1 chỉ

Số này là người tài cán khác với người thường,.

Xem thêm ...
4 lạng, 2 chỉ 4 lạng, 2 chỉ

Số này sẽ được nơi hả dạ,.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®