Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Lưu hạn Lưu hạn

Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì ghi năm sinh ở cung THÌN Thân, Tí, Thìn thì ghi năm sinh đó ở nơi cung TUẤT Tỵ, Dậu, Sửu thì ghi năm sinh đó ở nơi cung MÙI Hợi, Mão, Mùi thì ghi năm sinh đó ở nơi cung SỬU

Xem thêm ...
Tử vi Tử vi

Hoặc Phá gặp nơi cung Thìn Tuất Có bạc tiền nhưng cóc danh chi Tử Phòng mưu lược đáng ghi Kỵ, Quyền, Tử, Phủ họp bầy một phương. Đế toạ Mệnh triều vương đa cát Hoặc cung Quan hẹn bước kim dư Phụ, Bật giáp Tham, Đế ư Chức nên tôn trọng, dâm ô cũng là

Xem thêm ...
Thiên cơ Thiên cơ

Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau Là tay chính trị lại mưu binh hùng Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà Nhị hạn Cơ Lộc xem qua Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay

Xem thêm ...
Thái dương Thái dương

Thái Dương miếu ở Mão cung, Vượng ở Ngọ, Tỵ, Thìn, Dần một phương Bình thì ở Dậu khá tường, Hãm : Tuất, Hợi, Tí, Sửu cung rõ ràng. Thái Dương mặt hóp thân gày Thông minh, tươm tất, thảo ngay, hoà hiền Canh nhân: Ngọ mệnh khá khen, Nhâm nhân: Ngọ mệnh quí quyền tinh thông Giáp nhân: Hợi mệnh vô dung;

Xem thêm ...
Thiên đồng Thiên đồng

Hãm ở Ngọ Mùi Sửu khá thông. Thiên Đồng đầu lớn lưng dầy, Hình thời phì mãn, tượng rày phương viên Ôn lương vả lại hòa hiền, Khoa Quyền tấu hợp có quyền có uy Đồng đóng mệnh, tính đổi thay, Là sao thọ khảo phúc đầy đáng ghi Hoả, Linh, Không, Kiếp kể chi Gặp Đồng: bần khổ cùng thì u mê.

Xem thêm ...
Liêm trinh Liêm trinh

Hãm cung, thắt cổ nợ trần hết duyên Hình, Diêu, Tham, Tỵ ngộ Liêm Ở cung Tỵ Hợi là điềm mạng vong Liêm Trinh ở Mão, Dậu cung Sát tinh cùng hội danh công khó màng. Liêm cùng Văn khúc khá toan Đồng cung xuôi ngược mọi đàng khảm kha Trọng Do uy mãnh ấy là

Xem thêm ...
Thiên phủ Thiên phủ

Vượng nơi Tí, Ngọ khá phân Địa : Dậu, Tỵ, Hợi, Dần, Thân ấy mà Thiên phủ miếu vượng khá thông Mặt tròn da trắng ôn dung thuần hòa. Thông minh và có tài ba Lộc, Quyền, Khôi, Việt, càng gia sang giàu Kiếp, Không, Linh, Hỏa chẳng mầu, Dương, Đà biến trá, thế âu khó hèn. Triệt, Tuần đóng ở một bên, Ấy là cô độc chẳng nên kể gì;

Xem thêm ...
Thái âm Thái âm

Thái Âm: Thủy, Bắc tinh ấy hướng Ở miếu cung tính vốn thanh tân. Bính, Đinh cư Tí giàu sang Đã lòng từ thiện, lại làng kinh luân. Nguyệt miếu vượng trùng phùng Xương, Khúc, Việt, Khôi, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Hồng, Thiên Hỉ, Tả Hữu song song Giàu sang hồ dễ ai hòng dám tranh Hoặc là Nguyệt mệnh cung độc thủ, Sanh vào đêm đúng buổi trung tuần (từ mùng 10-20)

Xem thêm ...
Tham lang Tham lang

Cùng là Tỵ Hợi dự phần xấu thay. Tham Lang miếu vượng chí cung Miếu thời người lớn là giòng lược thao Hãm cung Tỵ Hợi xấu sao Nhỏ người, mê mệt tiêu hao phong tình ; Hiểm độc mà lại đa kinh Tham tình tham sức quen mình bạc hung. Dương, Đà, Không, Kiếp bần cùng Vũ, Trinh, Sát hãm hành hung cướp đường

Xem thêm ...
Cự môn Cự môn

CỰ MÔN miếu Mão Dậu cung Vượng thì Tí, Ngọ, Dần không lẽ bàn Đắc địa : Thân Hợi rõ ràng Hãm nơi Tứ Mộ, Tỵ cung rành rành Cự Môn là Thủy Bắc tinh Miếu vượng Tí Ngọ đã đành tốt thay Mình tròn da trắng tóc dày Khoa, Quyền, đồng Lộc thực đầy vinh xương Cự hãm Tứ Mộ đa ngôn,

Xem thêm ...
Thiên tướng Thiên tướng

Thiên Tướng miếu: Dần Thân Vượng thì Tí Ngọ, Tuất, Thìn cung Đắc địa : Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi vị Hãm thì Mão, Dậu khá tường phân. Thiên Tướng dương Thủy kể đi Miếu địa tướng mạo uy nghi thanh nhàn Tính thời chẳng chịu nói càn Lòng thời nhiệm nhặt mọi đàng ung dung Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không

Xem thêm ...
Thiên lương Thiên lương

Vượng thì Tí, Mão, lại Dần, Thân Đắc địa nơi Mùi, Sửu cung Hãm nơi Tỵ Hợi, Dậu phòng khá hay Thiên Lương thuộc Thổ Nam tinh Lòng lành, cẩn thận, cao thanh ai tày; Xương Khúc Tả Hữu rất hay, Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền Hãm cung ngộ Sát ưu phiền: Nam đa lận đận, nữ duyên nhỡ nhàng

Xem thêm ...
Thất sát Thất sát

Thất Sát miếu: Dần, Thân, Tí, Ngọ Vượng thì Tỵ Hợi, Địa: Sửu Mùi Hãm về Mão Dậu ấy ngôi, Cùng là Thìn, Tuất là người bạo hung. Thất Sát mắt lớn dọi đèn Việc làm muốn chóng một phen cho rồi, Tính thời hay động hay thôi, Lại thêm hung bạo nhử lôi chăng là Hẹn đến rồi lại bỏ qua,

Xem thêm ...
Phá quân Phá quân

Phá Quân miếu Tí Ngọ cung Vượng thời Mùi Sửu, Địa Thìn Tuất Bình nơi Tỵ Hợi, Hãm Dần Thân Cùng là Mão Dậu đối cung đó mà. Phá Quân âm thủy kể ra Lưng dầy, mình thấp lại là mi thưa Tính cương chẳng có ai ưa Ra lòng bạc ác chẳng vừa được lâu Thìn Tuất hiểm độc mưu sâu, Bỏ chưng tổ nghiệp mới hầu nên thân

Xem thêm ...
Vũ khúc Vũ khúc

Quyền Lộc, Tả Hữu, Khúc Xương Uy danh hống hách vang lừng chẳng hư Tứ Mộ: Tham, Vũ đồng cư Ngoài 30 tuổi mới dư dả dùng Nếu gặp Kiếp - Sát thủ trung Lại là tiền phú hậu bần chẳng sai Vũ Khúc, Lộc, Mã an bài Buôn xa hoạch phát ít người dám đương Vũ Phá: Tỵ Hợi bất lương Nếu có Tham, Sát ắt không ra gì

Xem thêm ...
Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối

Đất động, điềm tốt dời ngôi quan · Đất rách, chủ về tật bệnh đại hung · Sửa trị san phẳng ruộng đất, điềm đại cát xương · Đất chỗ cao, chỗ thấp, dưới phẳng, chủ về có bệnh

Xem thêm ...
Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

Mất mũ cân đi, chủ về mất chức § Người cho mình đồ phẩm phục, gia thăng quan chức § Lượm được mũ đai, lộc vị sẽ tới § Đàn bà đội mũ thắt đai, chủ về sinh con trai § Rửa hốt, nhuộm áo, sẽ được chức quan mới

Xem thêm ...
Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống Mộng về: Dao, gươm, cờ, phan, chuông, trống

Dàn gặp cờ lọng, điềm đại cát lợi v Cờ lọng che mình, chủ về phú quý v Cờ phan nghênh tiếp, điềm phú quý lớn v Cờ phan ra hết, chủ về tật bệnh v Tay cầm tinh tiết, chủ về có ân thưởng

Xem thêm ...
Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn

Đi vào cung vua chúa, chủ về đại cát ü Bái yết trong trào đình, chủ về giàu sang ü Vào chủ vương hầu, điềm đại cát lợi ü Đi tới đạo cung thấy tiên, vận đại hanh thông ü Ngồi trong cung phủ, chủ về đại cát

Xem thêm ...
Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa Mộng về: Vàng bạc, châu ngọc, vóc lụa

Của báu vàng bạc, chủ về phú quý - Vàng bạc, châu ngọc, điềm đại cát lợi -bát mâm vàng bạc, có thai quý tử - Xanh chảo bằng đồng, có khẩu thiệt tới - Châu ngọc đầy bọc, chủ về đại hung

Xem thêm ...
Mộng về: Gương, lược, vòng, thoa, xuyến, nhẫn, phấn, sáp, kim, chỉ Mộng về: Gương, lược, vòng, thoa, xuyến, nhẫn, phấn, sáp, kim, chỉ

Thấy gương, sáng là tốt, tối là xấu · Lượm được gương, cưới được vợ đẹp · Đem gương soi mình, tin xa sẽ tới · Gương soi người khác, thê thiếp bị hung · Được gương người khác, điềm sinh con sang

Xem thêm ...
 Mộng về: Thuyền, xe, vật kiện, du hành Mộng về: Thuyền, xe, vật kiện, du hành

Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý · Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi · Cưỡi thuyền qua sông, điềm được quan chức · Trong thuyền có nước, điềm được phát tài · Cưỡi thuyền xem mặt trời, mặt trăng, điềm được quan chức

Xem thêm ...
Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa

Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý · Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông · Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành · Đường cái lỡ lún, chủ về mất của · Sửa sang cầu cống, muôn việc thái hoà

Xem thêm ...
 Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả

Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá · Tự mình uống rượu, có sự khóc lạ · Tới hội uống rượu, chủ về tật bệnh · Quý nhân cho yến, tật bệnh tới nơi · Uống rượu có quý nhân, chủ về đại cát

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®