tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối

Cập nhật : 05/07/2014
Đất động, điềm tốt dời ngôi quan · Đất rách, chủ về tật bệnh đại hung · Sửa trị san phẳng ruộng đất, điềm đại cát xương · Đất chỗ cao, chỗ thấp, dưới phẳng, chủ về có bệnh

 Mộng về: Đất, đá, núi non, cây cối

 

·        Đất động, điềm tốt dời ngôi quan

·        Đất rách, chủ về tật bệnh đại hung

·        Sửa trị san phẳng ruộng đất, điềm đại cát xương

·        Đất chỗ cao, chỗ thấp, dưới phẳng, chủ về có bệnh

·        Nằm tại trên hòn đá, chủ về điềm đại cát

·        Trong đất khí đen hùn lên, chủ về điềm hung

·        Vần hòn đá lớn, chủ về trong nhà có người giàu sang

·        Ngồi trên hòn đá chủ về được lợi lộc đại cát

·        Thấy hòn đá lớn, yên ổn không có sự ưu nghi

·        Lên đèo ôm đá, quan chức thăng thiên

·        Tay nghịch hòn đá nhỏ: chủ về sinh được con sang

·        Mình vào trong núi, chủ về trăm sự tốt lành

·        Tự mình lấy đất, chủ về bị khinh dễ hổ nhục

·        Mình từ trên núi rơi xuống đất, chủ về mất ngôi cao

·        Lên núi sợ sệt, có lộc vị tới

·        Lên núi phá hoại, chủ về sự hung ác

·        Chơi xem núi cao: về mùa Xuân, mùa Hạ có điềm tốt

·        Đi chạy bờ đất, trừ được bệnh hoạn

·        Ở đậu núi cao, chủ về có sự mừng

·        Đi đường núi được của, chủ về có phúc lộc

·        Ôm đồ vật lên núi, sang được con sang.

·        Cày cấy trong núi, ăn vận phong túc

·        Cây khô lại nẩy, con cháu thịnh hưng

·        Trên thềm đất lóm, chủ về mẹ có sự lo

·        Vườn tược tốt thịnh, điềm đại cát lợi

·        Cây cối khô chết, trong nhà chẳng yên

·        Nằm, ngồi trong rừng, tật bệnh muốn lành

·        Cây cối điêu tàn, chủ về người bị chết

·        Cây mọc trong rừng, điềm thêm quý tử

·        Thấy trồng cây cối, điềm đại cát xương

·        Mình lên cây to, danh lợi hiển dương

·        Lên cây xảy gãy, điềm có chết hại

·        Chia hoa với người, chủ về phân tán

·        Cây khô trỗ hoa, con cháu hưng thịnh

·        Cây to rơi lá, trong nhà tốt lành

·        Đứng tại dưới cây, nương bóng người sang

·        Cây mọc trên tay, có lo cha mẹ

·        Cây to xảy gãy, chủ về hung ác

·        Gánh cây tới nhà, có mừng được của

·        Muốn đốn cây to, điềm được của nhiều

·        Cây cỏ tốt thịnh, đạo nhà hưng long

·        Trong cửa mọc cây có trái, điềm sẽ sinh con

·        Cây tùng mọc trên nóc nhà, ngôi tới Tam công

·        Trong nhà mọc cây tùng, việc nhà lần thịnh

·        Trong nhà mọc cây trắc, điềm đại cát lợi

·        Trước sân thấy tre gỗ, việc hỷ trùng tùng

·        Cây phong (cây bàng) mọc trên nóc nhà, trăm sự toại ý

·        Bông lan mọc trước sau, chủ về thêm cháu

·        Đi trong rừng cây có trái, chủ về được của

·        Vào trong vườn trái, điềm đại phát tài

·        Cây dâu mọc trên nóc nhà, sẽ có sự lo

·        Cây nhiều trái chín, con cháu bình an

·        Bẻ măng tới nhà, điềm có cháu ngoại

·        Ngó thấy cây măng, điềm thêm con cháu

·        Quét đất trừ phân, nghiệp nhà muốn phá

·        Phân đất chất đống, được tiền tài nhiều.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®