tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa

Cập nhật : 05/07/2014
Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý · Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông · Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành · Đường cái lỡ lún, chủ về mất của · Sửa sang cầu cống, muôn việc thái hoà

 Mộng về: Đường xá, cầu cống, chợ búa

 

·        Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý 

·        Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông 

·        Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành 

·        Đường cái lỡ lún, chủ về mất của 

·        Sửa sang cầu cống, muôn việc thái hoà 

·        Thấy người qua cầu, sẽ có việc quan 

·        Mình ngồi trên cầu, lộc vị sẽ tới 

·        Thấy cầu huỷ hoại, sẽ có việc quan 

·        Dắt tay lên cầu, vợ có thai nghén 

·        Trên cầu kêu gọi, kiện được thắng lẽ

·        Thầy cầu mới tạo, tình rất hợp nhau 

·        Thấy nhịp cầu đứt, sẽ có miệng tiếng 

·        Thấy cột cầu gãy, con cháu bị hung 

·        Xe đạu trên cầu, trên đường, đều là điềm xấu 

·        Vợ chồng vào chợ, điềm đặt sản nghiệp 

·        Thấy trong chợ không người, chủ về điềm xấu.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®