tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn

Cập nhật : 05/07/2014
Đi vào cung vua chúa, chủ về đại cát ü Bái yết trong trào đình, chủ về giàu sang ü Vào chủ vương hầu, điềm đại cát lợi ü Đi tới đạo cung thấy tiên, vận đại hanh thông ü Ngồi trong cung phủ, chủ về đại cát

  Mộng về: Cung điện, thành quách, cửa nhà, kho đụn

 

ü      Đi vào cung vua chúa, chủ về đại cát

ü      Bái yết trong trào đình, chủ về giàu sang

ü      Vào chủ vương hầu, điềm đại cát lợi

ü      Đi tới đạo cung thấy tiên, vận đại hanh thông

ü      Ngồi trong cung phủ, chủ về đại cát

ü      Thấy miễu thần rộng lớn, mọi việc đều lành

ü      Lên lầu gác đền đài, đều là điềm đại cát

ü      Trèo lên thềm cao, điềm đại phú quý

ü      Lầu cao uống rượu, phú quý tới nơi

ü      Nhà cất lầu cao, gia sự yên ổn

ü      Lên thành bị người lôi kéo, thuộc về điềm lành

ü      Lên thành bị người bắt, quan chức hiển vinh

ü      Thành quách rộng lớn, mừng có của nhiều

ü      Đi trong thành, điềm xấu

ü      Ra cửa thành, điềm tốt

ü      Khắp thành sắc xanh, chủ về có tin mừng

ü      Lên thành quách đỏ, chủ về sự đại cát

ü      Lợp nóc nhà trên thành, điềm đại cát lợi

ü      Lên nóc nhà, chủ về điềm giàu

ü      Ra ngoài vườn, chủ về điềm tốt

ü      Lên nóc nhà phá hoại, gia đạo suy đồi

ü      Trên thềm có quan tài, thân được an lạc.

ü      Nơi chính đường đổ lún, chủ nhà bị hung

ü      Phủ lợp nóc nhà, điềm tốt về trường thọ

ü      Cửa nhà đổi mới, điềm tốt về vận nhà trùng hưng

ü      Gió thổi nóc nhà động, chủ về dời đổi chỗ ở

ü      Rời vào nhà mới của người khác, thuộc về điềm tốt

ü      Chỗ ở đuổi nhà ra, vợ có sự mừng

ü      Dọn rời nhà nát, chủ về có vợ đẹp

ü      Có người cầm phòng cho mình, chủ về được ngôi quan

ü      Dạo nhà bần cùng, điềm đại cát lợi

ü      Tưới quét cửa nhà, người xa sẽ về

ü      Cầm bán ruộng nhà, chủ về mất ngôi

ü      Nhà vắng không người, chủ về chết mất

ü      Mình chui luồn dưới nóc nhà, có sự ám muội

ü      Qua nhà, vượt tường, sự nguy hiểm bỏ đi

ü      Tranh nhà với người, chủ điềm rất xấu

ü      Tranh nhà với đàn bà, chủ về điềm tốt

ü      Giường phòng xảy gãy, chủ về điềm rất xấu

ü      Sân nhà lóm xuống thành hố, chủ về tử vong

ü      Vợ với trai ở dưới tường, ngôi quan trong cung sẽ tới

ü      Đào đất trên tường, chủ về sự thay đổi

ü      Người lính vào nhà, chủ về điềm rất tốt

ü      Bị chết về ngói rơi, đàn bà có sự tranh đấu

ü      Trong nhà đẻ ngựa, tin con trai tới

ü      Trong nhà mọc cỏ, nhà muốn không hư

ü      Trên nóc nhà mọc cây tùng (cây thông), cây bách (cây trắc), điềm thêm tuổi thọ

ü      Sửa sang ruộng nhà, có sự rất tốt

ü      Vào trong chùa chiền, điềm sinh quý tử

ü      Trong chùa có kinh, người đau hết bệnh

ü      Rời đổi chùa chiền, tật bệnh sẽ tới

ü      Khởi lập kho đụn, phúc lộc tới nơi

ü      Vào trong kho đụn, điềm đại cát xương

ü      Kho đụn đổ nát, trăm sự đều hung.

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®