tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

Cập nhật : 05/07/2014
Mất mũ cân đi, chủ về mất chức § Người cho mình đồ phẩm phục, gia thăng quan chức § Lượm được mũ đai, lộc vị sẽ tới § Đàn bà đội mũ thắt đai, chủ về sinh con trai § Rửa hốt, nhuộm áo, sẽ được chức quan mới

Mộng về: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

 

§        Đội mũ, thắt đai lên xe, làm quan muốn về

§        Tự mình đội mũ, bịt khăn lên đầu, sẽ có điềm tốt

§        Gài trâm đội mũ lên đài, chức vị thăng thiên

§        Quý nhân cho mình khăn áo, sẽ có điềm lành

§        Đổi áo mũ mới, lộc vị sẽ tới

§        Đốt huỷ mũ cân, muốn đổi chức quan

§        Mất mũ cân đi, chủ về mất chức

§        Người cho mình đồ phẩm phục, gia thăng quan chức

§        Lượm được mũ đai, lộc vị sẽ tới

§        Đàn bà đội mũ thắt đai, chủ về sinh con trai

§        Rửa hốt, nhuộm áo, sẽ được chức quan mới

§        Cầm bốt, điềm quý nhân đại cát

§        Hốt vỡ điềm ưu nguy bất tường

§        Mình cho người đồ phẩm phục, chủ về được quan chức

§        Mình cho người đai hốt, chủ về hưu quan

§        Lưng đeo đai, chủ về việc quan rất tốt

§        Văn thơ dụng ấn, chủ về có thinh danh

§        Đeo ấn, chủ về sinh quý tử

§        Vận áo bào mới, chủ về có ơn lớn tới

§        Bị dầu dính áo, chủ về đội ơn vua

§        Y phục muốn rách, vợ có ngoại tâm

§        Áo mới lợi màu, trăm sự đều xấu

§        Cho người y phục, chủ về có ơn tới

§        May áo hay là vận áo tang, đều là điềm tốt

§        Áo đai tự nhiên cởi ra, trăm sự đều lành

§        Vận áo vàng, áo bào, đều là điềm tốt

§        Vận áo trắng, chủ về có người mời

§        Vận áo xanh, thần nhân trợ lực

§        Vận áo thêu màu lam, vợ có đại lợi

§        Mọi người vận áo tía, chủ về sinh ra tình tệ

§        Mọi người vận áo xanh, người nhà lìa tan

§        Mọi người vận áo trắng, chủ về có việc quan

§        Mọi người vận áo hường, điềm cát lợi lớn

§        Vợ vận áo chồng, điềm sinh quý tử

§        Đàn bà vận áo lam, trị bình gia sự

§        Cho người vận chung áo, vợ có tư tình

§        Mất y phục đi, điềm vợ khó đẻ

§        Chăn tốt tự đắp lấy mình, điềm được giàu sang

§        Người đi giày của mình, vợ có trai ngoại

§        Bắt được giày hia, chủ về có đày tớ con đòi tốt

§        Mình mất giày đi, chủ về tôi mọi trốn chạy

§        Tháo giày, thắt đai, chủ về có sự xấu

§        Giày rách, con cháu hay là thê thiếp bị đau

§        Đi giày gai, trăm sự hoà hiệp

§        Mới trao quan phục, chủ về sinh quý tử

§        Xin được giày hia, có người giúp sức

§        Guốc gỗ trút ra, mình thoát khỏi tai ách.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®