tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả

Cập nhật : 05/07/2014
Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá · Tự mình uống rượu, có sự khóc lạ · Tới hội uống rượu, chủ về tật bệnh · Quý nhân cho yến, tật bệnh tới nơi · Uống rượu có quý nhân, chủ về đại cát

     Mộng về: Ăn uống, rượu thịt, hoa quả

 

·        Người mời uống rượu, chủ về thọ trường 

·        Uống rượu với người, có điều khẩu thật 

·        Cùng người hội ăn tiệc, phú quý tới nơi 

·        Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá 

·        Tự mình uống rượu, có sự khóc lạ 

·        Tới hội uống rượu, chủ về tật bệnh 

·        Quý nhân cho yến, tật bệnh tới nơi 

·        Uống rượu có quý nhân, chủ về đại cát 

·        Người mời ăn cơm quán (cao lâu), chủ về sự màng 

·        Cùng người uống sữa, có tôn thân tới 

·        Cùng người ăn mật, điềm đại cát lợi 

·        Ẩu thổ, chủ về bị đau 

·        Ăn đồ nước, chủ về được lợi lớn 

·        Thấy người thác ăn, chủ về tật bệnh 

·        Ăn thịt dê ở trên thềm, thuộc về điềm tốt 

·        Ăn thịt chó, có sự tranh tụng 

·        Ăn thịt lợn, sẽ có tật bệnh 

·        Dao cắt thịt lợn, chủ về sinh vật 

·        Ăn thịt, sống là xấu, chín là tốt.

·        Ăn thịt tự tử, chủ về biệt ly 

·        Ăn thịt ngỗng, thê thiếp bị bệnh 

·        Ăn thịt gà, vịt, đều là điềm tốt 

·        Ăn bánh bột, chủ về khẩu thật ly tán 

·        Thấy bánh bột chưa ăn, chủ về tức khí 

·        Ăn dưa nướng, sẽ sinh tật bệnh 

·        Ăn bánh, ăn cơm, sự lòng chẳng thoả 

·        Ăn trái dưa, điềm sinh quý tử 

·        Ăn hồng, ăn cam, điềm sinh tật bệnh 

·        Ăn trái đào, điềm ly lại hợp 

·        Ăn trái táo, trái dâu, đều là điểm sinh con sang 

·        Ăn trái lật, có sự phân ly 

·        Ăn trái lê, điềm thất tài bạch 

·        Ăn hết thảy các trái, sự hung sẽ đến 

·        Ăn trái cà, điềm vợ có con 

·        Ăn hành, ăn răm có sự tranh đấu 

·        Ăn hẹ, có vận trùng tang 

·        Ăn tỏi, có sự tai hại 

·        Ăn rau, thấy rau vàng, chủ về điềm hung 

·        Ăn dầu, muối, tương, mắm, dấm đều tốt.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®