tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

2. Tìm Thần Kể

Cập nhật : 05/07/2014
Dư bao nhiêu Số, 12 trừ Ví trừ không đủ, từ Dần khởi. Mỗi vị một năm ngược chuyển như (chuyển 12 vị: Dần Sửu Tý Hợi... là 1 vòng).

2. Tìm Thần Kể

  Khối Dương cũng như  vậy mà suy.
(Kể  giờ  khối  Âm  khởi từ Thân chuyển ngược).

Kể Thần sau tìm vòng Kỷ Dư

Dư bao nhiêu Số, 12 trừ

Ví trừ không đủ, từ Dần khởi.

Mỗi vị một năm ngược chuyển như (chuyển 12 vị: Dần Sửu Tý Hợi... là 1 vòng).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®