tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

6. Tìm 2 Tham Tướng

Cập nhật : 05/07/2014
7. Tìm Tam Cơ (3 nền),8. Tìm 5 Phúc,9. Tìm Du lớn (đại du)

6. Tìm 2 Tham Tướng

 Suy tìm 2 Đại Tướng Linh Trú Rồi lấy 3 nhân, được dự định Đủ 10, bỏ 10, chỉ dụng Linh2 Tham giữ số ấy cho tinh.

7. Tìm Tam Cơ (3 nền)

Tuế tích, 2 trăm rưỡi lại gia

Ba trăm 6 chục lại trừ ra.

Lấy ngay ngôi trú mà trừ số.

Khởi Ngọ Quân, Thần, Dân Tuất qua (Tuất = Dân đóng).

3 chục năm. Quân Cơ 1 đổi. Thần 3, Dân 1 thuận theo đà.

8. Tìm 5 Phúc

Tuế tích (tích năm) thêm 1 – 1 – 5 thông (115) Lấy Số 2 – 2 – 5 khử dùng (225)

Thừa lấy 45 trừ bỏ tiếp.

Số dư thu gọn Cấn 2 Cung (1 Kiền cung) Kiền qua Cấn Tốn Khôn 5 giữa 5 Phúc trôi qua, lại trở vòng.

9. Tìm Du lớn (đại du)

Tuế tích, thêm với số 3 – 4 (34)

2 – 8 – 8 (288) đem lấy để trừ

Còn lại thì đem 3 – 6 (36) rút

Dư sau này kể, 8 cung thu

7 sang 8, 9, 1, 2 tiếp

3, 4, 6 xuôi, giữa phải trừ (từ bỏ)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®