tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

10. Tìm 4 Thần (tứ thần)

Cập nhật : 05/07/2014
11. Các sao thuộc Ngũ Hành,12. Thập can hóa khí khởi Tràng Sinh

10. Tìm 4 Thần (tứ thần)

 Giáp Tý thuợng nguyên số tích niên (theo sau) Trừ dần 3 – 6 (36) để cho yên

Tứ thần khởi 1. Trời cư 6

Đất 9, Trực Phù khi cung 5 (5 cung)

(Từ) 1 đến 9 Giáng Minh, Ngọc (Tỵ, Thân, Dần)

3 năm 1 vị, thuận hành thông thông.

11. Các sao thuộc Ngũ Hành

 Phi phù (bùa bay) Thủy kích (mới kích) Hỏa tinh tìm. Chủ Đại Kim (đại chủ) thì Thiên Ất Kim Văn, Kể, Địa, Cơ đồng (đều) Phúc Thổ

Tiểu Du = Mộc (cũng như) Khách tham đều Mộc Chủ Tham, Khách Đại, Thần (tứ thần) thuộc Thủy Xưa nay xem xét để luận ngũ hành.

12. Thập can hóa khí khởi Tràng Sinh

Giáp Kỷ Thổ 5 Ngọ                       Bính Tân Thủy 1 Thân

Đinh Nhâm Mộc 3 Hợi                  Mậu Quý Hỏa 2 Dần

Ất Canh Kim 4 Tỵ                          Mỗi hạn 10 năm luân

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®