tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

4. Tìm Mắt Đất - Địa Mục

Cập nhật : 05/07/2014
(Đến Đông chí, khối dương cũng y như thế. Như hạ chí, khối âm khởi Lữ Thân chuyển thuận 16 thần, gặp Cấn Tốn gọi là 2 toán) Kể Thủy Kích

4. Tìm Mắt Đất - Địa Mục

 (Đến Đông chí, khối dương cũng y như thế. Như hạ chí, khối âm khởi Lữ Thân chuyển thuận 16 thần, gặp Cấn Tốn gọi là 2 toán)

Kể Thủy Kích

Trên tìm Khách Mục giạt phương nao

Kể Thần bày trên đất Cấn cao (thượng)

  Văn Xương Thiên Mục ri vào thời ấy (khi bước tới) Là Thần lấy đó làm chốn mới vào.

(Có điều khác nhau là khối Âm bầy kể trên Thân đi ngược. Mà như khối Dương thì kể bày trên Cấn đi thuận)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®