tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

5. Tìm 2 Đại Tướng

Cập nhật : 05/07/2014
Chủ Khách 2 mắt trú (Mục trú) xem 2 Khách, Chủ, Dựa cung sau Ất là nơi Trú, Ví vào Gián thần giữ một trú, Trước Gián cung nào luôn giữ số Cung Chính mà trên, số lấy cung.

5. Tìm 2 Đại Tướng

 Chủ Khách 2 mắt trú (Mục trú) xem 2 Khách, Chủ, Dựa cung sau Ất là nơi Trú,

Ví vào Gián thần giữ một trú, Trước Gián cung nào luôn giữ số Cung Chính mà trên, số lấy cung.

Tới sau cùng Ất xem bao tụ

Đủ 10 thì Khấu (trừ) chỉ dùng Linh

Tướng tướng trong Cung Linh ấy ngự

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®