tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách

Cập nhật : 05/07/2014
19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách,20. Tìm Tứ Kể Thái Ất chuyển cung(Năm tháng ngày giờ đều cùng.

19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách

 Dùng số cung của 2 Đại Tướng, lấy 3 nhân lên.
Đủ 10 thì bỏ 10, chỉ dùng số
linh, biết 2 Tham ở đó.

20. Tìm Tứ Kể Thái Ất chuyển cung(Năm tháng ngày giờ đều cùng.
Duy kể giờ âm cục khởi Tốn, 9 cung đi ngược).
Tuế kể Thái Ất 3 năm rời 1 cung.
Nguyệt kể thì 3 tháng. Nhật kể thì 3 ngày.
Kể giờ thì 3 giờ. Đều Cùng Giáp Tý làm Nguyên.
Khởi Cung 1 đi thuận, hết vòng trở lại.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®