tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

25. Tìm Quân Cơ (nền Vua)

Cập nhật : 05/07/2014
25. Tìm Quân Cơ (nền Vua),26. Tìm Thần Cơ,27. Tìm Dân Cơ (nền dân)

25. Tìm Quân Cơ (nền Vua)

Dùng năm Trung Cổ Giáp Dần, tính đến Đinh Vị, Chiêu Thống năm thứ 1 (1787 dl) được 14.394 toán.

Lấy 360 mà trừ đi, còn dư thì lấy 30 mà rút. Khởi Bang Ngọ đi thuận 12 vị, 30 năm rời 1 cung. Năm nay, Quân Cơ vào Bang Tỵ đuợc 24 năm. Còn thiếu 6 năm nữa mới đủ số cung. (Đã khảo Thượng Cổ Giáp Tý thêm sai 250 cũng y như Giáp Dần Trung Cổ không sai).

26. Tìm Thần Cơ

Dùng năm Trung Cổ Giáp Dần tính đến Đinh Vị, được số toán bằng số quân cơ. Lấy 360 mà trừ đi. Lại lấy 36 mà trừ. Còn dư lấy 3 rút. Số còn vào cung, khởi Ngọ chuyển xuôi 12 vị, 3 năm rời 1 cung.

27. Tìm Dân Cơ (nền dân)

Dùng năm Giáp Dần tính đến Đinh Vị như trên. Lấy 12 mà trừ, còn dư 8 toán. Khởi Tuất chuyển

xuôi 12 vị, mỗi năm một bang (Trên cũng như Thượng Cổ Giáp Tý, Tích rồi thêm sai 250. Khởi trừ cũng vậy).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®