tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

32. Trực Phù

Cập nhật : 05/07/2014
32. Trực Phù, Trực Sự,Vào nguyên 2, Cục 23. Lấy Tích Nhật (ngày tích) từ Thượng Cổ đến đây được 3.7,29 3.0,6.535; Dùng vòng kỷ 90 mà trừ, còn dư 5 toán. Kh i Giáp Ngọ, 6 Mậu Thiên Bồng là Trực Sự (thẳng việc)

32. Trực Phù

Ví như Giáp Tý đến năm Sùng Trinh 13 Canh Thìn (triều ta nhằm Thần Tổ, Dương Hòa thứ  6 – 1640 dl) được  10.155.557 toán. Lấy  vòng lớn  900 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 90 mà khử. Dư 47 toán.

Tuần Giáp Tuất. Chim Trời là Trực Phù (Phép Tôn). Canh Thìn thuộc tuần Giáp

Tuất.

Lấy Thiên Cầm (chim Trời) trên 6 canh ở cung Cấn 3

Thiên Tâm ở cung 4                      Thiên Ương cung 7

Thiên Trụ cung 5                           Thiên Nhuế cung 9

Thiên Nhậm cung 6                       Thiên Xung cung 1

Thiên Bồng cung 8                        Thiên Phụ cung 2.

 Trực Sự

Như năm Canh Thìn tháng 5, ngày 18 Mậu Tuất dùng gia can ngày.

Vào nguyên 2, Cục 23. Lấy Tích Nhật (ngày tích) từ Thượng Cổ đến đây được

3.7,29 3.0,6.535; Dùng vòng kỷ 90 mà trừ, còn dư 5 toán. Kh i Giáp Ngọ, 6 Mậu

Thiên Bồng là Trực Sự (thẳng việc), trên can ngày (gia can ngày) 6 Mậu cung 1. (Ngày Mậu Tuất thuộc tuần Giáp Ngọ).

Trực Sự

Như năm Canh Thìn, tháng 5. Dùng Tuế Tích, gia can tháng.

(10.155.556 x 12 dư 192Lấy 12 mà nhân lên được 192 là 360

Xong rồi thêm (gia) Thiên Chính, Địa Chính 2 Thẻ.

Năm Canh Thìn đã có 5 tháng lưu ngoại rồi. (Trước gia) thêm năm tháng này cộng được 199. Trừ hết, dư 19 toán. Lấy vòng Kỷ 90 mà khử. Không hết lại lấy 10 mà rút. Số dư Khởi cung 1 Thiên Bồng, đi xuôi 9 cung thì được Trực Sự. Như kể giờ (Thờikể) Đông Chí dùng Dương cục. Hạ Chí dùng âm cục, cũng theo lẽ ngược xuôi. (Vậy Trực Sự cho tháng 5 của năm Canh Thìn ở trên là sao Thiên Nhuế).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®