tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

33. Tìm Văn Xương Cửu Tinh (Bài Văn 9 Sao) giữ Phận Dã nào.

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng Giáp Tý nguyên trên tích đến năm cầu. Lấy phép vòng 270 mà khử. Còn dư lấy Xuất cung 30 mà rút là vào cung. Khởi cung 1 Văn Xương chuyển xuôi 9 cung

33. Tìm Văn Xương Cửu Tinh (Bài Văn 9 Sao) giữ Phận Dã nào.

Cung 1 Kiền Thiên Bồng Lục Mậu, Giáp

Cung 2 Kiền Thiên Nhuế Lục Kỷ

Cung 3 Kiền Thiên Xung Lục Canh

Cung 4 KiềnThiên Phụ Lục Tân

Cung 5 Kiền Thiên Cầm Lục Nhâm

Cung 6 Kiền Thiên Tâm Lục Quý

Cung 7 Kiền Thiên Trụ Lục Đinh

Cung 8 Kiền Thiên Nhậm Lục Bính

Cung 9 Kiền Thiên Ương Lục Ất

Dùng Giáp Tý nguyên trên tích đến năm cầu. Lấy phép vòng 270 mà khử. Còn dư lấy Xuất cung 30 mà rút là vào cung. Khởi cung 1 Văn Xương chuyển xuôi 9 cung.

1. Bài Văn (Văn Xương)

2. Huyền Phượng

3. Minh Duy

4. Âm Đức

5. Chiêu Dao (Vây Vời)

6. Thừa Minh (gặp Sáng)

7. Huyền Vũ

8. Huyền Minh

9. Hùng Minh (Cưu Minh) (Sáng gốc) Ngoài Toán là cung Trực Sự ở đó. Mỗi 30 năm 1 cung.Gia trên can năm cầu việc, xem ở Phận Dã nào để xem lành dữ chuyển biến.

Như vậy dưới Giáp Ất phận dã ấy có tai nạn: gió sấm, tật bệnh năm tháng càng nặng.

Dưới Bính Đinh có tai nạn về hạn hán, ngày tháng càng nặng.

Dưới Mậu Kỷ có việc thổ công, sâu lúa chết chóc (hoàng trùng băng tang tử

vong) năm tháng càng nặng.

Dưới Canh Tân có nạn binh qua, trộm cướp, chết chóc, năm tháng thêm nặng. Dưới Nhâm Quý: mưa dầm, nước lớn, hậu phi không yên.

Ở trên hội cung Ất Cả (Thái Ất) thì tai nạn càng sâu nặng.

Gặp Phương Cách Bách (cá chép) Kích Hiệp (Kích cắp) thì có giảm. Còn phạm khác thì nhẹ.

Như năm Bính Tý, Huyền Phương là Trực Sự.

Đem Huyền Phượng trên can Năm Bính ở Khảm, cung 8 thuận bày 9 cung. Y

thế làm lệ.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®