tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

34. Tìm Chín Tinh Quý Thần.

Cập nhật : 05/07/2014
Vòng Kỷ Dư ở nơi cầu. Vòng lớn 90. Vòng nhỏ 9 Số. Định cung 1. Thái Nhất (nhất cả) 9. Thiên Hoàng (Hoàng trời) 8. Thái Âm (Âm cả) 7. Hàm Trì (ao liền) 6. Thanh Long (rồng xanh) 5. Thiên Phù (thẻ trời)

34. Tìm Chín Tinh Quý Thần.

Vòng Kỷ Dư ở nơi cầu. Vòng lớn 90. Vòng nhỏ 9 Số.

Định cung

1. Thái Nhất (nhất cả)

9. Thiên Hoàng (Hoàng trời)

8. Thái Âm (Âm cả)

7. Hàm Trì (ao liền)

6. Thanh Long (rồng xanh)

5. Thiên Phù (thẻ trời)

4. Chiêu Dao (vẫy vời)

3. Hiên Viên (Hiên xe)

2. Nhiếp Đề (dẫn đàn)

Dùng vòng Kỷ dư thêm (3) toán sai. Lấy vòng nhỏ 9 trừ dần. Không hết, khởi cung 1 (Khảm) chuyển ngược 9 cung. Ngoài toán thì được Thần Quý ở đấy và làm Trực Sự.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®