tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

36. Tìm năm, tháng, ngày, giờ , 8 cửa.

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng Giáp Tý nguyên trên Tích dụng từ Thượng Cổ Giáp Tý cho đến Năm Tháng Ngày Giờ cầu việc. Lấy 240 mà trừ. Không đủ trừ, lấy 30 mà khử. Dư là vào cửa. Khởi cửa Khai, thuận 8 cung

36. Tìm năm, tháng, ngày, giờ , 8 cửa.

Niên kể từ Thượng Cổ Giáp Tý đến Chiêu Thống năm 1 (1787). Đinh Vị đã triệt rồi. Còn dư 104 làm Chu Kỷ Dư (làm số dư).      

Dùng Giáp Tý nguyên trên Tích dụng từ Thượng Cổ Giáp Tý cho đến Năm Tháng Ngày Giờ cầu việc. Lấy 240 mà trừ. Không đủ trừ, lấy 30 mà khử. Dư là vào cửa. Khởi cửa Khai, thuận 8 cung. Năm Tháng Ngày cũng làm như nhau. Như năm Tân Dậu ở cửa Kinh mới được 28 năm, còn 2 năm nữa mới đầy và đến năm Giáp Tý, cửa Khai là Trực Sự. Mỗi 30 năm, qua 1 cung.

Về giờ, thì từ Đông Chí, Hạ Chí, tìm giờ tích được là bao. Lấy 120 mà trừ. Không hết, lấy 30 Mà rút. Số dư là vào cửa. Thế là được Đông Chí, Hạ Chí nhị Chí Thời Kể Trực Sự ở đâu.

Sau Đông Chí, ngày Giáp Tý hay Giáp  Ngọ, nửa đêm , giờ Giáp Tý là khởi nguyên trên. Dùng Khai Hưu Sinh Thương làm Trực Sự.

Sau Hạ Chí, ngày Giáp Tý hay Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý là nguyên trên. Dùng Đổ Cảnh Từ Kinh là Trực Sự.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®