tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

102. Biết địch tới nhiều ít.

Cập nhật : 05/07/2014
Lấy lẽ Dương lẻ, Âm chẵn nói thế. Ví toán được từ 16 trở lên, là âm dương hòa, giặc có tướng soái, chúng quân đông. 15 trở xuống thì giặc như chuộc trộm, binh ít mà tướng không tài.

102. Biết địch tới nhiều ít.

 

Kinh nói: Gió bụi ánh gươm Mới khởi, chưa biết địch nhiều ít, phương nào mà lại. Phải xem Thời kể, toán Khách Mà quyết. Ở Dương là có địch, ở Âm là không có giặc. Lấy lẽ Dương lẻ, Âm chẵn nói thế. Ví toán được từ 16 trở lên, là âm dương hòa, giặc có tướng soái, chúng quân đông. 15 trở xuống thì giặc như chuộc trộm, binh ít mà tướng không tài.

Muốn biết phương lại như Khách Mục ở bên Tả Thái Ất thì từ Đông mà lại, ở

bên hữu thì theo phương Tây Mà lại. Ở trước thì từ Nam lại. Ở sau thì từ Bắc lại. Ở4 góc và cửa Đổ Kiển (đóng tắc) thì không lại. Giả như Độn dương Cục 8, giờ Tân Vị, xem được Thái Ất ở cung 3. Văn Xương ở Dương Đức. Toán chủ có 1 đơn. Thủy Kích tại Đại Vũ. Toán Khách 22. Âm Dương hòa. Khách Đại ở 2. Khách tiểu ở 6, đều phát. Lúc ấy giặc lại, quân đông. Vả Khách Mục ở tại trước là giặc từ Nam mà lại. Ngoài ra phỏng từ đó.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®