tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thiên Thời,Thiên Tôn

Cập nhật : 05/07/2014
Trời quầng cung 4 – 8 nêu. Âm u cung 6; Rét đều Cung 2 (Tôn hợp cung 8 thì Trời quầng, Rét đều là dương hàn) Tôn, Tinh, Phi, Đế hợp bài, Hoặc mưa nhỏ ấm, Phù này gió rung.

Thiên Thời

Thiên Thời hợp Thái Vượng Môn.
Hoặc là mây gió, hoặc còn âm u.

(Hợp ở đất Vượng Tướng: mưa âm u).

Thiên Tôn

Thiên Tôn hợp Thái lịch xưa

Gặp phương Vượng Tướng Âm thì mưa rét nhiều

Trời quầng cung 4 – 8 nêu. Âm u cung 6;
Rét đều Cung 2 (Tôn hợp cung 8 thì Trời quầng, Rét đều là dương hàn) Tôn, Tinh, Phi, Đế hợp bài,

Hoặc mưa nhỏ ấm, Phù này gió rung.

(Thiên Tôn hợp Phi điểu: hoặc mưa nhỏ mà ấm;
hợp đế phù thì gió mạnh, mưa

nhỏ).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®