tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem ốm đau bệnh gì?

Cập nhật : 05/07/2014
Hoả động đau mắt đau mày Thượng thống ngày rày đau đầu chẳng tha Thổ động sang độc đó là Đau sưng thủng tuyết cùng là xưa nay. Chứng bệnh ốm đau bấy chầy

PHÚ BỆNH

Biết chứng bệnh người đau bệnh gì, chiếm bệnh hài chứng

 

   Mộc quý phúc thông

 Phong cuồng Hoả nảy

 Thương đầu Cần thống

 Kim vi cất tuyết thương đàm

 Thổ thị lao tâm Càn âu.

 Thuỷ vi thuẩn tả liên miên

 Thổ nãy tì vị chỉ chứng

 Bạch hổ động, nữ nhân tắc tuyết, băng huyết vận

 Nam nhân tắc âm chứng, âm hư.

 Mộc độc tay Chân phong lãnh cuồng

 Thuỷ động khát nước ê trong bụng

 Ngoài thì nóng nảy đòi phương

 chẳng chỉ nhúc nhích một đường Chân tay.

 Hoả động đau mắt đau mày

 Thượng thống ngày rày đau đầu chẳng tha

 Thổ động sang độc đó là

 Đau sưng thủng tuyết cùng là xưa nay.

 Chứng bệnh ốm đau bấy chầy

 Càn đầu, Khảm nhĩ thật nay trong lòng.

Cấn Chấn huyết khí tương vong

 Tứ chi chuyển động khi trọng khi khinh

 Tốn Ly lưỡng nhãn bất minh

 Mệt run hết cả trong mình chẳng an

 Khôn Đoài phiền muộn tâm can

 Thuỷ điều khả giả xuyên ban cực nghèo

 Dầu có linh dược đem theo

 Lưỡng Thổ nan trị hôn diêu đó là.

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®