tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem bệnh biết sống,chết?

Cập nhật : 05/07/2014
Du hồn kiếp sát lâm quan Ác là phu thác, lâm tài thê vong. Quỷ phùng bản mệnh xấu song Bản mệnh nhập mộ không vong chàng tiền. Mộc thượng Thổ hạ đăng yên

 

PHÚ CHIẾM BỆNH BIẾT CHẾT SỐNG

 

Luận xem chứng bệnh dữ lành

Thế là người chiếm ứng rày bệnh nhân.

Ứmg mà khắc thế bệnh yên

Thế mà khắc Ứng bệnh liền khốn thay,

Quái vào Quan quỷ thật hung

Mới đau gặp quẻ lục xung may lành,

Lục xung đau lâu bất thành

Chấn Tốn quan quách đã đành chẳng an,

Du hồ kiếp sát lâm quan

Ác là phu thác, lâm tài thê vong.

Quỷ phùng bản mệnh xấu song

Bản mệnh nhập mộ không vong chàng tiền.

Mộc thượng Thổ hạ đăng yên

Thổ thượng Mộc hạ bệnh liền khốn thay,

Tử tôn trì thế an ninh

Quan quỉ trì thế trọng khinh chẳng cần.

Tam hợp lục hợp dụng hào

Dụng thần Hoả vượng đau lâu nhiều bề,

Lại thêm biến chứng đa đoan

Vào tài nội quái ẩm thực bất thường.

Tài động khấp khốc phải thương

Xà động chủ tử, Hổ động chủ tang,

Quái vào Quan quỷ chẳng an

Tài quỷ phát động bệnh toan xuống Mậu,

Cầu Trơì lạy Phật Nam

Vái cúng không khỏi, mua đồ cắt may.

  

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®