tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Kim động

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh ra quái hiện một khi Tiểu nhiên mạnh vạy thì chẳng an Tây phương hào loạn mồ oan súc vật nuôi khó sái đường người đi Khẩu thiệt phản phúc bất kỳ

Kim động

Kim động nhà có đồ đồng

Lâu rồi chẳng đổi để mà làm chi

Sinh ra quái hiện một khi

Tiểu nhiên mạnh vạy thì chẳng an

Tây phương hào loạn mồ oan

súc vật nuôi khó sái đường người đi

Khẩu thiệt phản phúc bất kỳ

Giúp người người phản vậy thì hại ta.

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®