tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Thổ động

Cập nhật : 05/07/2014
Mối đùn có dường chỉ giăng Dời đổi cất sửa, ở ăn thuận hoà Thổ động khắc thế hại ta Tật bệnh đau ốm vậy mà chẳng sai Động mà Sinh thế tốt thay

Thổ động

Thổ động đắp lên vũng bàu

Hai nền hai xác thấp cao chẳng bằng

Mối đùn có dường chỉ giăng

Dời đổi cất sửa, ở ăn thuận hoà

Thổ động khắc thế hại ta

Tật bệnh đau ốm vậy mà chẳng sai

Động mà Sinh thế tốt thay

Có kẻ đem của giúp rày cho ta,

Lưỡng tài tử phụ huynh đa

Anh em thê thiếp mẹ cha hai dòng.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®