tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Tết hồn bạch

Cập nhật : 05/07/2014
Khi người còn thoi thóp thì lấy lụa hoặc vải trắng dài độ bẩy thước phủ lên mặt và ngực người lúc người tắt nghỉ rồi thì lấy lụa hoặc vải ấy mà tết hồn bạch.

Tết hồn bạch

            Khi người còn thoi thóp thì lấy lụa hoặc vải trắng dài độ bẩy thước phủ lên mặt và ngực người lúc người tắt nghỉ rồi thì lấy lụa hoặc vải ấy mà tết hồn bạch.

Hồn bạch tết như hình người một đầu hai tay và hai chân để lên mình người bao giờ nhập quan thì đặt hồn bạhc lên giường mà thờ, nhà giầu có đặt linh sàng linh toạ ngày hai buổi sớm tối rước ra rước vào cúng tế bằng nhà nghèo thời trước hồn bạch thờ ảnh cũng được.

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®