tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lập người tang chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Khi người mất đi con giai trưởng người làm chủ tang, nếu chẳng may con trường mất rồi thì các cháu đích tôn người gọi là cháu thừa trọng làm chủ tang

Lập người tang chủ

Khi người mất đi con giai trưởng người làm chủ tang, nếu chẳng may con trường mất rồi thì các cháu đích tôn người gọi là cháu thừa trọng làm chủ tang. Lập chủ phu thì cắt vợ người chủ tang làm chủ phụ. Nếu cha còn sống mẹ mất hay vợ con của người con chẳng may mất đi thì cha đứng làm chủ tang, thế là lễ phải theo cha ông “Lễ thống vu tôn”.

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®