tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Khâm liệm

Cập nhật : 05/07/2014
Người mất rồi thì sắp đồ khâm liệm lúc khâm thì đội khăn (chữ gọi bức cân) cho người trước để gối vào, lấy lụa hoặc bông nút hai lỗ tai (chữ gọi sung nhì) rồi lấy hai miếng lụa trong đỏ ngoài mùi huyền mỗi miếng đều một thước hai tấc tá

Khâm liệm

Người mất rồi thì sắp đồ khâm liệm lúc khâm thì đội khăn (chữ gọi bức cân) cho người trước để gối vào, lấy lụa hoặc bông nút hai lỗ tai (chữ gọi sung nhì) rồi lấy hai miếng lụa trong đỏ ngoài mùi huyền mỗi miếng đều một thước hai tấc tá, giữa giải ít bông khâu giáp lại, bốn góc khâu giải đậy lên mặt người rồi buộc ra đằng sau cho chặt (chữ gọi lại khấn minh dục).

Kế lấy giấy gấp vuông thật dầy để vào lòng bàn tay lấy giải vải buộc chặt lại, chớ để co ngón tay người lại rồi lồng bao tay bao chân mặc quần áo cho người lúc bình sinh, mặc áo thì mặc áo đơn, chớ nên mặc áo kép, mặc lẻ chớ mặc chẵn đôi, khép vạt cả vào trước, vạt con vào sau lấy vải lụa hoặc lụa làm đai - đái (đai lưng) để hai tay ấp vào hai bên đùi người cho thẳng, rồi thắng ngang lại cho chặt.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®