tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Trị quan tài

Cập nhật : 05/07/2014
Trị quan tài sắp đủ các đồ dùng sau này. Sơn sống mại cửa để đập mạch, vôi tả và do đổ vào trong dầy độ 4 tấc ta, trên dải mấy lượt giấy rồi đặt thất - tinh - bản “ván” lên.

Trị quan tài

Trị quan tài sắp đủ các đồ dùng sau này. Sơn sống mại cửa để đập mạch, vôi tả và do đổ vào trong dầy độ 4 tấc ta, trên dải mấy lượt giấy rồi đặt thất - tinh - bản “ván” lên.

Ván thất tinh là miếng gỗ mỏng vừa lọt vào trong quan đục ra 7 lỗ tượng cho 7 ngôi sao Bắc đẩu cách đục thất tinh ngôi “lỗ” thứ nhất, ngôi thứ năm và ngôi thứ bẩy đục thẳng hàng với nhau như cái dây đặt thẳng, còn ngôi thức ba thì đục riêng ra một nơi ngôi thứ 4 và thứ 6 cũng đục chếch mỗi ngôi xa nhau một ít, không nên đục thẳng hàng dòm nhau mà độc.

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®