tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lập người hộ tang

Cập nhật : 05/07/2014
Khi cha mẹ mất phải nhờ người bạn thân tình hay người họ hàng thân thích nào nhiều tuổi đã từng trải về việc lễ đám người hộ tang để huấn thị lễ nghi

Lập người hộ tang

Khi cha mẹ mất phải nhờ người bạn thân tình hay người họ hàng thân thích nào nhiều tuổi đã từng trải về việc lễ đám người hộ tang để huấn thị lễ nghi, phàm mọi việc tang gia đều nghe theo người tang chỉ bảo, lại chọn 2 người nữa giúp việc, một người tư thư, một người tư hoá, người tư hoá giữ chi tiêu.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®