tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín

Cập nhật : 05/07/2014
Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý · Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài · Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ · Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi · Làm văn, viết chữ, điềm đại cát lợi

   Mộng về: Văn thơ, nghiên bút, đồ binh, ấn tín

 

·        Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý 

·        Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài 

·        Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ 

·        Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi 

·        Làm văn, viết chữ, điềm đại cát lợi 

·        Có người dạy học sách, điềm đại phú quý 

·        Thấy người đọc sách, điềm đại thông minh 

·        Xem người đọc sách, điềm sinh quý tử 

·        Được cuốn nhật lịch, điềm đậu Hoàng giáp 

·        Niêm phong thơ tín, vận mệnh hanh thông 

·        Tay nghịch bút nghiên, tin xa sẽ tới 

·        Người cho thoi mực, đại tiến văn chương 

·        Người lấy bút của mình, văn chương thoái bộ 

·        Người khác đưa bút, đại tiến tài hoa 

·        Thấy nghi vệ vua, có thanh danh lạ 

·        Được ơn đại xá, nhà có sự hung 

·        Tới người xem bói, chủ về tật bệnh 

·        Nhận giấy tiền của người, chủ về đại cát 

·        Công toà dời động, chủ về rời quan 

·        Thọ chức thăng quan, tài vật sẽ tới 

·        Đeo ấn công hầu, chủ về đại cát 

·        Đeo ấn cầm hốt, điềm rời chỗ ở 

·        Mình đeo ấn tín, danh dự phát dương 

·        Trao ấn đổi rời, điềm sinh quý tử 

·        Mộng thấy con cờ, điềm thêm đinh khẩu 

·        Đánh cầu, đá bóng, điềm được hư danh 

·        Binh mã vào thành, phúc lộc đem tới 

·        Đem quân phá giặc, sở cầu ắt đợc 

·        Ở trong trận binh, thuộc điềm đại cát 

·        Đem quân theo đi, chủ về sự mừng 

·        Quân lính mới ra, làm việc chẳng thành 

·        Quân lính trở về, chủ về tật bệnh 

·        Thấy quân binh thua, chủ về sự hung 

·        Tự mình bắn người, ắt phải đi xa 

·        Tự người bắn mình, có người đi về 

·        Mình cầm cung tên, chủ về đại cát 

·        Cầm cung dây đứt, có sự hung ác 

·        Người đưa cung nỏ, được sức người phù 

·        Dây cung khó lên, anh em ly tán

·        Nghe tiếng cung nhỏ, có điều tranh luận 

·        Đòng việt bóng sáng, lộc vị tới nơi 

·        Mang giáp, chống gươm, quan cao chức trọng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®