tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần

Cập nhật : 05/07/2014
Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi · Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh · Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát · Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng · Xem tượng Thần Phật, điềm vợ có con

     Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần

 

·        Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi 

·        Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh 

·        Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát 

·        Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng 

·        Xem tượng Thần Phật, điềm vợ có con 

·        Phật nói với người, điềm có phúc giúp 

·        Vào miễu Thần, thần động, là điềm đại cát 

·        Thấy tạo phướn lọng, điềm đại cát lợi 

·        Thầy tăng dạy người niệm kinh, thuộc về điềm tốt 

·        Thấy đạo sĩ hay là nữ quan nói chuyện, đều là điềm tốt 

·        Thấy hoà thượng hay là ni cô xem kinh, thuộc về điềm buồn 

·        Bị quỷ thần đánh, điềm đại bất tường 

·        Thấy Thần Phật trên thềm, điềm đại cát lợi 

·        Thấy Thần Phật chẳng thành hàng, thuộc về đại hung 

·        Đốt nhang lễ bái, đều điềm đại cát 

·        Rước thần hội cộ (hội hè) sẽ có ngoại tài  

·        Tiên thnáh tới nhà, phúc lộc sẽ đến 

·        Nghe tiếng ma quỷ, điềm thêm tuổi thọ

·        Tế tự thần đạo, điềm đại cát lợi 

·        Mình thọ giới hạnh, điềm có con hiếu 

·        Giao thông với thần nữ, điềm được con sang 

·        Giao thông với ni cô, chủ về mất của.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®