tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

Cập nhật : 05/07/2014
Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài · Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị · Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành · Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi · Dạy người cày cấy, người xa sắp về

      Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

 

·        Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài 

·        Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị 

·        Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành 

·        Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi 

·        Dạy người cày cấy, người xa sắp về 

·        Sai người trồng ruộng đất, chủ về đại cát 

·        Mua ruộng vườn của người, chủ về rời chức 

·        Gặt lười biếng lúa ruộng, nhà đã yên bình 

·        Trên nóc nhà mọc lúa, ngôi quan cát hanh 

·        Lúa má phong đăng, giàu sang trường cửu 

·        Mình ở trong lúa, điềm đại cát lợi 

·        Phá hoại ruộng đất, chủ về đại cát 

·        Xem thấy lúa má, điềm đại phát tài 

·        Lúa gạo trắng tinh, điềm tốt được của 

·        Năm giống lúa tốt mạnh, chủ về phát tài 

·        Lúa má đều tốt, điềm đại cát lợi 

·        Thóc gạo chất đống thì tốt, tan tác thì xấu 

·        Lúa hột to, hột nhỏ, chủ về vợ có tư tình 

·        Thấy đậu lớn hay là lá mạ, con cháu bị hung 

·        Lúa gạo bày ra, điềm đại cát lợi 

·        Ngồi nằm trên lúa gạo, chủ về đại lợi 

·        Trong tay cầm thóc, chủ về phúc lộc 

·        Bắt được thóc gạo, chủ về đại cát 

·        Được lúa xảy mất, chủ về được phẩm trật 

·        Cầu gạo, ắt có đồ dưng tới 

·        Trồng rau, chủ về điềm tốt thọ trường 

·        Thấy cây lúa cao hay là bánh bột, việc quan sẽ tới 

·        Tấm cám lẫn nhau, nhà muốn cơ kiệm

·        Thấy rượu và men, ắt chủ về việc oan khuất 

·        Thấy mầm thấy mống, chủ về sự ác luôn luôn

·        Hột vừng rắc vào mình, ắt bị tật bệnh 

·        Cây vừng mọc như rừng, điềm đại cát lợi.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®