tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

Cập nhật : 05/07/2014
Đi trên mặt nước, chủ về sự cát · Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung · Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) · Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát · Tự mình ở trong nước, điềm đại cát lợi

 Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

 

·        Đi trên mặt nước, chủ về sự cát 

·        Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung 

·        Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) 

·        Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát 

·        Tự mình ở trong nước, điềm đại cát lợi 

·        Tự mình rơi xuống nước không ra được, thuộc về điềm hung 

·        Uống nước chẳng thôi, chủ về đại phát tài 

·        Nước chảy quanh mình, có sự giam cầm kiện cáo 

·        Nước to lắng trong, điềm lành đại cát 

·        Nhà người có nước, con mình bị vong 

·        Sông biển đầy tràn, điềm đại xương thịnh 

·        Nước sông chai cát đá, tiến ích văn chương 

·        Lửa đốt mặt trời, mặt trăng, có đại nhân phù trợ 

·        Lửa đốt nước sông, điềm tốt thọ mệnh 

·        Lửa đốt núi đồng, điềm đại hiển đạt 

·        Lửa đốt nhà mình, chủ về hưng vượng 

·        Lửa chát rờ rỡ, chủ về phát tài 

·        Lửa do đất khởi, tật bệnh tới nơi 

·        Cầm lửa chạy đi, ngôi quan đem tới 

·        Lửa lớn đốt trời, điềm nước bình an 

·        Mình ở trong lửa, quý nhân phù trì 

·        Khói lửa sắc đen, điềm có tật bệnh 

·        Cầm lửa đi đường, vận đại không đạt 

·        Cầm lửa đốt giếng, tật bệnh sẽ tới 

·        Trong nhà lửa sáng, điềm đại cát xương 

·        Trong bếp lửa lan ra, sẽ có sự gấp 

·        Nghe sự kén lửa sáng, điềm làm quan minh 

·        Đốt vật ô uế của người, chủ về đại cát 

·        Xem thấy cây đuốc, điềm đại phát tài 

·        Đèn đuốc sáng trưng, chủ về đại cát 

·        Thấy buông khói lửa, trăm lo tiêu tan 

·        Mọi người vây lò, điềm tốt hoà hiệp 

·        Kẻ ác dẫn nhau, tật bệnh đem đến 

·        Đuổi giặc vào chợ, vướng phải sự hung 

·        Giặc dữ vào nhà, gia đạo phá hoại 

·        Đồng đi với giặc, điềm đại cát lợi 

·        Tự mình làm giặc, cầu chi được nấy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®