tư vấn bao la vạn sự

Phép Giải Mộng

Mộng về: Các giống súc vật

Cập nhật : 05/07/2014
Trâu lên triền núi, điềm đại cát xương · Dắt trâu lên non, sẽ được phú quý · Sừng trâu có huyết, ngôi tới Tam công · Thấy trâu húc người, mọi sự chẳng toại · Trâu ra ngoài cửa, sự tốt tới ngay

   Mộng về: Các giống súc vật

 

·        Con bò ở nhà, chủ về phú quý 

·        Trâu lên triền núi, điềm đại cát xương 

·        Dắt trâu lên non, sẽ được phú quý 

·        Sừng trâu có huyết, ngôi tới Tam công 

·        Thấy trâu húc người, mọi sự chẳng toại 

·        Trâu ra ngoài cửa, sự tốt tới ngay 

·        Trâu nước (trâu đen) tới nhà, sẽ có tang sự 

·        Trâu sinh ra nghé (trâu con), mưu sự đều xong 

·        Cưỡi trâu vào thành, có tin mừng tới 

·        Dắt trâu dê lại, nhà có sự vui 

·        Ngựa múa trước sân, sự dữ tan hết 

·        Ngựa đi mười dặm, mừng to tới nơi 

·        Cưỡi ngựa vui mừng, chủ về điềm xấu 

·        Chạy ngựa qua lại, có việc văn chương 

·        Thấy ngựa vào nhà, có sự tình tốt 

·        Ngựa, đà, tiền của, điềm mất lộc vị 

·        Đóng ngựa, tắm ngựa hay là thả ngựa, đều là sự mừng 

·        Bầy ngựa bôn đào, trăm dữ giải thoát 

·        Kẻ tội chạy ngựa, sư ách bỏ đi 

·        Cưỡi ngựa bạch đi, tật bệnh sẽ tới 

·        Mình bị ngựa cắn, lộc vị tới nơi 

·        Mình cưỡi ngựa, lừa (la), chủ về được của 

·        Người giết lợn là điềm tốt, lợn tự nó chết là điềm xấu 

·        Lợn biến thành người, việc quan sẽ tới 

·        Lợn, dê đau yếu, khẩu thật thêm nhiều 

·        Dê hoá lợn đi, người đi sẽ tới 

·        Cưỡi dê lên đường, chủ về được của 

·        Thấy trâu mẹ con, điềm tốt tăng thọ 

·        Người bị chó cắn, quỷ lại kiếm ăn 

·        Chó cắn chủ nhân, điềm xấu mất của 

·        Trong nhà đẻ ngựa, điềm rất tốt lành.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®