tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Phép tính Bát Quái

Cập nhật : 05/07/2014
Dần Mão = Mộc là vượng tháng giêng, tháng 2 là Đông phương Tỵ Ngọ = Hoả là vượng tháng 4, tháng 5 là Tây phương Thân Dậu = Kim là vương tháng 7, tháng 8 là Nam phương Hợi Tý = Thuỷ là vượng tháng 10, tháng 11 là Bắc phương

TÍNH BÁT QUÁI

Càn, Khảm, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

GIẢNG NGHĨA:

      =       Chuột

Sửu    =       Trâu

Dần    =       Hổ

Mão   =       Mèo

Thìn   =       Rồng

Tỵ      =       Rắn

Ngọ    =       Ngựa

Mùi    =      

Thân   =       Khỉ

Dậu    =      

Tuất   =       Chó

Hợi     =       Lợn

Ngũ hành chi

Dần Mão      = Mộc là vượng tháng giêng, tháng 2 là Đông phương

Tỵ Ngọ        = Hoả là vượng tháng 4, tháng 5 là Tây phương

Thân Dậu     = Kim là vương tháng 7, tháng 8 là Nam phương

Hợi Tý         = Thuỷ là vượng tháng 10, tháng 11 là Bắc phương

Thìn Tuất    =

Sửu Mùi      =

Thổ là vượng tứ quý tháng 3 t, 6 t, 9 t, 12 Trung

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®