tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Lục xung & Tam hình

Cập nhật : 05/07/2014
Tí xung Ngọ,Dần hình Tị

Lục xung

Tam lục hình

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

xung

xung

xung

xung

xung

xung

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dần

Thân

Sửu

Tuất

 

hình

hình

hình

hình

hình

 

Tỵ

Thân

Dần

Tuất

Mùi

 

           

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®