tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Ngũ hành sinh

Cập nhật : 05/07/2014
Kim sinh Thuỷ,Thuỷ sinh Mộc........

Ngũ hành sinh

Lục thân tương sinh

Kim

Thuỷ

Mộc

Hoả

Thổ

sinh

sinh

sinh

sinh

sinh

Thuỷ

Mộc

Hoả

Thổ

Kim

Tử

Tài

Quan

Phụ
    Huynh

sinh

sinh

sinh

sinh
    sinh

Tài

Quan

Phụ

Huynh
    Tử

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®