tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Tam hợp & Tứ hành xung

Cập nhật : 05/07/2014
Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi, Mão, Mùi thuộc Âm Thân, Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất thuộc Dương

Tam hợp

Tứ hành xung

Hợi, Mão, Mùi là hợp

Tỵ, Dậu, Sửu là hợp

Thân, Tý, Thìn là hợp

Dần, Ngọ, Tuất là hợp

Tý, Ngọ, Mão, Dậu là xung

Dần, Thân, Tỵ, Hợi là xung

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là xung    Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi, Mão, Mùi thuộc Âm

Thân, Tý, Thìn, Dần, Ngọ, Tuất thuộc Dương

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®