tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Ngũ hành tương khắc

Cập nhật : 05/07/2014
Huynh khắc Tài,Tài khắc Phụ............

Ngũ hành khắc

Lục thân tương khắc

Kim

Mộc

Thổ

Thuỷ

Hoả

khắc

khắc

khắc

khắc

khắc

Mộc

Thổ

Thuỷ

Hoả

Kim

Phụ mẫu

Tử tôn

Quan quý

Huynh đệ

Thê tài

khắc

khắc

khắc

khắc

khắc

Tử tôn

Quan quý

Huynh đệ

Thê tài

Phụ mẫu

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®