tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Lục thân tương sinh,tương khắc

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh Ngã giả ư Phụ Mẫu.Ngã sinh giả ư Tử Tôn.......

Thiên can hợp

Lục thân

tương sinh tương khắc

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

hợp

hợp

hợp

hợp

hợp

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Sinh ngã giả vi Phụ mẫu

Ngã sinh giả vi Tử tôn

Khắc ngã giả vi Quan quý

Ngã khắc giả vi Thê tài

Tỷ hoà giả vi Huynh đệ


Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: baolavansu@ymail.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®