tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Bốn mùa Vượng Tướng Tử Tù Hưu

Cập nhật : 05/07/2014
Mùa Xuân (là Mộc) Mùa Hạ (là Hoả) Mộc vượng, Hoả tướng, Thuỷ hưu, Thổ tử, Kim tù Hoả vượng, Thổ tướng, Mộc hưu, Thuỷ tù, Kim tử

Mùa Xuân (là Mộc)

Mùa Hạ (là Hoả)

Mộc vượng, Hoả tướng, Thuỷ hưu, Thổ tử, Kim tù

Hoả vượng, Thổ tướng,

Mộc hưu, Thuỷ tù, Kim tử

Mùa Đông (là Thuỷ)

Mùa Thu (là Kim)

Thuỷ vượng, Mộc tướng, Kim hưu, Thổ tù, Hoả tử

Kim vượng, Thuỷ tướng, Thổ hưu, Hoả tù, Mộc tử

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®