tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Phép xem nguyệt tướng

Cập nhật : 05/07/2014
Mỗi năm xem một lần hay mỗi tháng một lần. Thí dụ: Năm Quý Tỵ, xem lịch tầu, hay lịch ta. Cứ tháng giêng ở ngày 1 tìm ở cung dưới mấy chữ: Thái dương bản nguyệt sơ lục nhật. Mão thì Nhập Hợi
 

PHẢI CẦN XEM NGUYỆT TƯỚNG:

          Mỗi năm xem một lần hay mỗi tháng một lần.

          Thí dụ: Năm Quý Tỵ, xem lịch tầu, hay lịch ta. Cứ tháng giêng ở ngày 1 tìm ở cung dưới mấy chữ: Thái dương bản nguyệt sơ lục nhật. Mão thì Nhập Hợi. Cung là Hợi tướng xem mười hai tháng Quý Tỵ như ở dưới này:

          Tháng Giêng ngày 6 giờ Mão sang Hợi tướng, mồng 1 ngày Bính Thân

          Tháng 2 ngày 7 giờ Mão sang Tuất, mồng 1 ngày Ất Sửu

          Tháng 3 ngày 7 giờ Dần sang Dậu, mồng 1 ngày Ất Mùi

          Tháng 4 ngày 9 giờ Dậu sang Thân, mồng 1 ngày Giáp Tý

          Tháng 5 ngày 12 giờ Sửu sang Mùi, mồng 1 ngày Quý Tỵ

          Tháng 6 ngày 13 giờ Ngọ sang Ngọ, mồng 1 ngày Quý Hợi

          Tháng 7 ngày 15 giờ Tuất sang Tỵ, mồng 1 ngày Nhâm thìn

          Tháng 8 ngày 16 giờ Thân sang Thìn, mồng 1 ngày Nhâm Tuất

          Tháng 9 ngày 17 giờ Sửu sang Mão, mồng 1 ngày Nhâm Thìn

          Tháng 10 ngày 16 giờ Hợi sang Dần, mồng 1 ngày Nhâm Tuất

          Tháng 11 ngày 17 giờ Ngọ sang Sửu, mồng 1 ngày Tân Mão

          Tháng 12 ngày 16 giờ Hợi sang Tý, mồng 1 ngày Tân Dậu

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®